Jak fungujce aplikace MyAirBridge?

Přes aplikaci můžete posílat zásilky přímo příjemci, nebo si data ukládat do svého úložiště a pak je následně s příjemcem sdílet. S využitím jednoho z našich plánů může transfer probíhat rychleji, můžete využít úložiště ke sdílení, zabezpečit transfer nebo sdílení heslem, nebo využít jinou placenou funkci – viz naše plány zde.

Je zapotřebí registrace a je služba zdarma?

Pro základní odeslání a stažení dat není registrace nutná a služba je zdarma. Registrací ale získáváte benefit navíc. U placených profilů jsou služby značně rozšířené a nabízí znatelné výhody, jako je rychlost přenosu, delší expirace zásilek, zabezpečení heslem a podobně.

Jaké jsou rozdíly v rychlosti přenosu?

Zdarma preferujeme zásilky do velikosti 2 GB. Nad 2 GB už uživatel využívá jen volnou kapacitu, kterou v daný moment nevyužijí placené profily. Pokud posílá zásilku uživatel, který má placený plán, preferujeme daný přenos bez ohledu na velikost dat.

Is sending and downloading data safe?

Security of data transfers is our top priority. Our communication encryption is of the highest standard. For example, the global authority on secure communication testing (ssllabs.com) gave us the highest possible rating of A+ (see here)).

Jak dlouho budou data uložena?

Pokud aplikaci využíváte zdarma, data budou automaticky smazána za 3 dny, u zásilek nad 2 GB za 2 dny. Pokud využijete jeden z našich plánů, budou mít zásilky automaticky delší expiraci, a to 10, 20 nebo 30 dní. Zásilku můžete uložit i trvale do svého úložiště, čímž bude dostupná, jak dlouho budete chtít. Případně můžete data uložit rovnou do úložiště a následně je sdílet s příjemcem. Data uložená v úložišti nemají žádnou expiraci. Budou uložena po celou dobu, kdy bude váš placený profil aktivní.

Jak funguje seznam příchozích a odchozích zásilek?

Zásilky se do seznamu řadí automaticky podle vašeho e-mailu, na který je profil zaregistrován, případně e-mailů, pokud jste v aplikaci ověřili i další své e-maily. Pokud vám odesílatel pošle jen samotný odkaz, stačí na něj kliknout a být přihlášený a my zapíšeme do vašeho seznamu příchozích zásilek i samotný odkaz.

How can I store data permanently?

If you have a paid profile, you can permanently save data by either directly uploading it to your storage or saving data from incoming/outgoing transfers using the "save to storage" button. By setting the expiration period to "never," you can save all incoming and outgoing transfers. Transfers saved in this manner do not expire. The data will be kept for as long as your paid profile is active.

Jak funguje úložiště?

Můžete si zakoupit libovolnou kapacitu, viz naše plány (speciální velikost po dohodě). Do úložiště si můžete ukládat transfery nebo data uložit přímo do úložiště. Data uložená do úložiště nepodléhají expiraci, jsou uložena tak dlouho, jak budete chtít. Následně můžete data sdílet s jinými uživateli a dál s nimi pracovat. Své úložiště můžete využívat i pro týmovou práci, můžete jej sdílet s dalšími uživateli třeba s možností zápisu (read/write), takže budou v rámci vašeho úložiště moct data ukládat, mazat a kopírovat. Jednu složku můžete sdílet s různými uživateli, z nichž každý může mít různé nastavení („read only“, „read and write“, sdílení může být zabezpečeno heslem a podobně).

Je možné dočasně přenos přerušit?

Ano, stačí, abyste nezavřeli okno a záložku prohlížeče, kde probíhá odesílání/ stahování, a klikli na „pause.“ Když se znovu vrátíte do režimu online nebo se přesunete na jiné místo, z něhož bude transfer pokračovat, stačí okno prohlížeče, kde proces probíhal, udělat aktivní a my budeme pokračovat v přenosu tam, kde jste skončili. Na obnovení přenosu čekáme až 3 dny.

Jak můžu zaplatit za plán?

Roční i měsíční plán lze zaplatit platební kartou. Platba se automaticky opakuje až do doby, kdy v aplikaci přepnete na profil zdarma (free).

Can the application be used as a company ftp?

Yes, you can have your own custom domain starting with the PRO plan. You can then share/publish the domain link with the people you expect the data from, who only need to enter their e-mail addresses for better identification of the data's originator and simply upload the data to you. People who upload data to you via the domain will receive all the benefits of your paid plan (premium speed, large data size limit) without even registering with us. The data will still be sent to you quickly, and the expiration of the data sent in this way is controlled by your profile settings (or it will remain active permanently if you set it so). After that, you can save the data to your storage and begin working with it.

Příjemce není platící. Bude preferován co do rychlosti stahování podle mého plánu?

Ano, transfer pro příjemce je preferován v rychlosti stahování dle plánu odesílatele, a to pro jednotlivé transfery.

Zobrazila se mi hláška „unable to read file: ....“, Co dělat?

Tato hláška upozorňuje, že aplikace detekovala změnu ve velikosti souboru nebo jeho umístění. Stává se to například u posílání dat z externího zařízení, zařízení po síti a podobně, kdy zařízení odepře přístup k souboru nebo jej průběžně mění. Je zapotřebí zařízení, kde je soubor umístěn, znovu zpřístupnit a aplikace bude pokračovat v přenosu. Pokud je soubor změněn (přeuložením, postupným zapisováním dat systémem a podobně), je nutné přenos opakovat a zabezpečit data tak, aby měla stejnou velikost před odesíláním i v jeho celém průběhu, například zazipováním souboru před odesláním.

How does transfer expiration work?

All paid plans have a default expiration of 10 days for direct outgoing transfers (data stored in storage has no expiration). It is possible to set a default expiration date that is either shorter (3 days) or longer (20, 30 days) You can also select the "never" option in the expiration menu, which means that the transfer will be active indefinitely and will not expire. All incoming transfers have a default expiration date in accordance with the sender’s settings. If you want to set your own default expiration for incoming transfers, you can do so in your profile's settings. Then even incoming transfers will be controlled according to you. When set in this way, incoming transfers will consume storage capacity. The transfer (the link through which the receiver reads and downloads data) has an expiration date based on your settings for direct transfers sent from storage, but the data will still also remain stored for future use, even after the link expires.

Sbalená data nad 4 GB nejdou rozbalit na mac os. Kde je problém?

U starších systémů macos se už delší dobu vyskytuje problém, že pokud stahujete zip soubor přesahující 4 GB, má standardní systémová utilita v macos (pokud soubor nebyl sbalen stejnou systémovou masos utilitou) potíže soubor rozbalit. Pokud stahujete na macos zásilku, která má nad 4 GB, můžete využít stahování po souborech (pokud to váš prohlíže podporuje – doporučujeme chrome), případně stáhnout jako zip, ale využít jiný než systémový software na rozbalení. Otestován byl například izip unarchiver nebo win zip for mac. Pokud data přesahující 4 GB zipujete před odesláním na systému macos systémovou utilitou, půjdou rozbalit jen stejnou systémovou utilitou na macos. Pokud příjemce používá jiný systém, doporučujeme sbalit data nad 4 GB jinou než standardní utilitou systému macos, nebo data nebalit a poslat je nesbalená. U novějších systémů macos už byl problém částečně vyřešen. Potíže ale nastávají, pokud systémovou utilitou na macos budete chtít rozbalit zip, který obsahuje alespoň jeden samostatný soubor o velikosti větší než 4 GB.

Neither the sender nor the recipient has a paid profile. Is it possible to download the package at the preferred speed?

Yes, simply select one of our paid plans and log in after purchase. Even if you make a purchase while the download is in progress, the transfer will automatically begin downloading at full speed.

Máte problém u odesílání dat přes iOS z aplikace „Soubory“?

Pokud začnete odesílat data z části iOS „Soubory“, může se objevit chyba a systém přestane po krátké době komunikovat s prohlížečem. Věříme, že bude problém co nejdříve vyřešen, ale zatím doporučujeme soubory, fotky a videa uložit a odesílat z části iOS „Fotky“. Tam tenhle problém nenastává a můžete odesílat libovolně velký soubor, i pokud bude trvat odesílání delší dobu.

Jak zrušit svůj placený plán?

Stačí jednoduše otevřít platný plán a tam kliknout na plán zdarma. Tím se vám zruší nadcházející platba a vy můžete čerpat výhody placeného plánu až do doby, než se vyčerpá jeho předplacení. Je ale nutné myslet na to, že po vyčerpání předplaceného plánu a po nastavení na plán zdarma začne aplikace uložená data promazávat, aby uvolnila prostor pro nové uživatele.

Can the expiration date of previously sent/received transfers be changed?

Yes, simply locate the transfer in the incoming/outgoing lists, click the button that displays the expiration date, and select the expiration option that suits you.