Jak funguje aplikace MyAirBridge?

Přes aplikaci můžete posílat zásilky přímo příjemci, nebo si data ukládat do svého úložiště a pak je následně s příjemcem sdílet. S využitím jednoho z našich plánů může transfer probíhat rychleji, můžete využít úložiště ke sdílení, zabezpečit transfer nebo sdílení heslem, nebo využít jinou placenou funkci – viz naše plány zde.

Je zapotřebí registrace a je služba zdarma?

Pro základní odeslání a stažení dat není registrace nutná a služba je zdarma. Registrací ale získáváte benefit navíc. U placených profilů jsou služby značně rozšířené a nabízí znatelné výhody, jako je rychlost přenosu, delší expirace zásilek, zabezpečení heslem a podobně.

Jaké jsou rozdíly v rychlosti přenosu?

Zdarma preferujeme zásilky do velikosti 2 GB. Nad 2 GB už uživatel využívá jen volnou kapacitu, kterou v daný moment nevyužijí placené profily. Pokud posílá zásilku uživatel, který má placený plán, preferujeme daný přenos bez ohledu na velikost dat.

Je odesílání a stahování dat bezpečné?

Bezpečnost datových transferů je naší prioritou. Naše šifrování komunikace je na nejvyšší úrovni. Globální autorita pro testování zabezpečené komunikace (ssllabs.com) nám udělila nejvyšší možné hodnocení A+ (viz zde)).

Jak dlouho budou data uložena?

Pokud aplikaci využíváte zdarma, data budou automaticky smazána za 3 dny, u zásilek nad 2 GB za 2 dny. Pokud využijete jeden z našich plánů, budou mít zásilky automaticky delší expiraci, a to 10, 20 nebo 30 dní. Zásilku můžete uložit i trvale do svého úložiště, čímž bude dostupná, jak dlouho budete chtít. Případně můžete data uložit rovnou do úložiště a následně je sdílet s příjemcem. Data uložená v úložišti nemají žádnou expiraci. Budou uložena po celou dobu, kdy bude váš placený profil aktivní.

Jak funguje seznam příchozích a odchozích zásilek?

Zásilky se do seznamu řadí automaticky podle vašeho e-mailu, na který je profil zaregistrován, případně e-mailů, pokud jste v aplikaci ověřili i další své e-maily. Pokud vám odesílatel pošle jen samotný odkaz, stačí na něj kliknout a být přihlášený a my zapíšeme do vašeho seznamu příchozích zásilek i samotný odkaz.

Jak mohu trvale uchovávat data?

Máte-li placený profil, data můžete trvale uložit buď přímo nahráním do úložiště, nebo je přímo uložit ze seznamu příchozích/odchozích transferů kliknutím na “uložit do úložiště”. Také si můžete uložit všechny příchozí a odchozí transfery změnou expirace na “nikdy”. Data pak budou uchována tak dlouho, dokud bude váš placený plán aktivní anebo se sami nerozhodnete data smazat.

Jak funguje úložiště?

Můžete si zakoupit libovolnou kapacitu, viz naše plány (speciální velikost po dohodě). Do úložiště si můžete ukládat transfery nebo data uložit přímo do úložiště. Data uložená do úložiště nepodléhají expiraci, jsou uložena tak dlouho, jak budete chtít. Následně můžete data sdílet s jinými uživateli a dál s nimi pracovat. Své úložiště můžete využívat i pro týmovou práci, můžete jej sdílet s dalšími uživateli třeba s možností zápisu (read/write), takže budou v rámci vašeho úložiště moct data ukládat, mazat a kopírovat. Jednu složku můžete sdílet s různými uživateli, z nichž každý může mít různé nastavení („read only“, „read and write“, sdílení může být zabezpečeno heslem a podobně).

Je možné dočasně přenos přerušit?

Ano, stačí, abyste nezavřeli okno a záložku prohlížeče, kde probíhá odesílání/ stahování, a klikli na „pause.“ Když se znovu vrátíte do režimu online nebo se přesunete na jiné místo, z něhož bude transfer pokračovat, stačí okno prohlížeče, kde proces probíhal, udělat aktivní a my budeme pokračovat v přenosu tam, kde jste skončili. Na obnovení přenosu čekáme až 3 dny.

Jak můžu zaplatit za plán?

Roční i měsíční plán lze zaplatit platební kartou. Platba se automaticky opakuje až do doby, kdy v aplikaci přepnete na profil zdarma (free).

Lze aplikaci použít jako firemní FTP?

Počínaje plánem PRO můžete získat vlastní doménu. Odkaz na doménu je možno sdílet s lidmi, kteří vám mají zaslat data. Odesílatelé jednoduše odkaz otevřou, zadají svou emailovou adresu a data vám zašlou. Použitím vaší domény odesílatelé získají výhody placeného plánu (prémiová rychlost, vyšší limit velikosti nahrávaných dat, atd.), bez nutnosti registrace. Expirace takto zaslaných dat se řídí vaším nastavením. Následně si můžete data uložit do úložiště a začít s nimi pracovat.

Příjemce není platící. Bude preferován co do rychlosti stahování podle mého plánu?

Ano, transfer pro příjemce je preferován v rychlosti stahování dle plánu odesílatele, a to pro jednotlivé transfery.

Zobrazila se mi hláška „unable to read file: ....“, Co dělat?

Tato hláška upozorňuje, že aplikace detekovala změnu ve velikosti souboru nebo jeho umístění. Stává se to například u posílání dat z externího zařízení, zařízení po síti a podobně, kdy zařízení odepře přístup k souboru nebo jej průběžně mění. Je zapotřebí zařízení, kde je soubor umístěn, znovu zpřístupnit a aplikace bude pokračovat v přenosu. Pokud je soubor změněn (přeuložením, postupným zapisováním dat systémem a podobně), je nutné přenos opakovat a zabezpečit data tak, aby měla stejnou velikost před odesíláním i v jeho celém průběhu, například zazipováním souboru před odesláním.

Jak funguje expirace transferů?

Výchozí doba expirace je u všech placených plánů pro přímé odchozí transfery nastavená na 10 dní. Data uložená v úložišti nemají expiraci žádnou. Pro přímé transfery si v nastavení můžete výchozí dobu expirace změnit, a to buď na 3, 20, nebo 30 dní. V nabídce lze také vybrat možnost “nikdy”, což znamená, že transfer bude aktivní po neomezenou dobu a nikdy nevyexpiruje. Příchozí transfery mají výchozí dobu expirace dle nastavení odesílatele. Pokud si ale přejete nastavit vlastní výchozí expiraci pro příchozí transfery, můžete tak dle svých potřeb učinit v nastavení vašeho profilu. Po této změně nastavení budou příchozí transfery spotřebovávat kapacitu vašeho úložiště. Link ke stažení transferu bude mít expiraci dle vašeho nastavení pro přímé transfery odeslané z úložiště. Ale i po vypršení platnosti odkazu zůstanou takto nastavená data uložena pro možné budoucí použití.

Sbalená data nad 4 GB nejdou rozbalit na mac os. Kde je problém?

U starších systémů macos se už delší dobu vyskytuje problém, že pokud stahujete zip soubor přesahující 4 GB, má standardní systémová utilita v macos (pokud soubor nebyl sbalen stejnou systémovou masos utilitou) potíže soubor rozbalit. Pokud stahujete na macos zásilku, která má nad 4 GB, můžete využít stahování po souborech (pokud to váš prohlíže podporuje – doporučujeme chrome), případně stáhnout jako zip, ale využít jiný než systémový software na rozbalení. Otestován byl například izip unarchiver nebo win zip for mac. Pokud data přesahující 4 GB zipujete před odesláním na systému macos systémovou utilitou, půjdou rozbalit jen stejnou systémovou utilitou na macos. Pokud příjemce používá jiný systém, doporučujeme sbalit data nad 4 GB jinou než standardní utilitou systému macos, nebo data nebalit a poslat je nesbalená. U novějších systémů macos už byl problém částečně vyřešen. Potíže ale nastávají, pokud systémovou utilitou na macos budete chtít rozbalit zip, který obsahuje alespoň jeden samostatný soubor o velikosti větší než 4 GB.

Odesílatel ani příjemce nemají placený profil. Je možné stáhnout transfer prémiovou rychlostí?

Ano. Vyberte si jeden z našich placených plánů a po nákupu se přihlaste. Když během stahování provedete nákup, přenos se automaticky začne stahovat plnou rychlostí.

Máte problém u odesílání dat přes iOS z aplikace „Soubory“?

Pokud začnete odesílat data z části iOS „Soubory“, může se objevit chyba a systém přestane po krátké době komunikovat s prohlížečem. Věříme, že bude problém co nejdříve vyřešen, ale zatím doporučujeme soubory, fotky a videa uložit a odesílat z části iOS „Fotky“. Tam tenhle problém nenastává a můžete odesílat libovolně velký soubor, i pokud bude trvat odesílání delší dobu.

Jak zrušit svůj placený plán?

Stačí jednoduše otevřít platný plán a tam kliknout na plán zdarma. Tím se vám zruší nadcházející platba a vy můžete čerpat výhody placeného plánu až do doby, než se vyčerpá jeho předplacení. Je ale nutné myslet na to, že po vyčerpání předplaceného plánu a po nastavení na plán zdarma začne aplikace uložená data promazávat, aby uvolnila prostor pro nové uživatele.

Lze změnit expiraci již dříve odeslaných a přijatých transferů?

Ano. Jednoduše vyhledejte transfer v seznamu příchozích/odchozích transferů a klikněte na tlačítko, které zobrazuje datum expirace. Následně si nastavte expiraci takovou, jaká vám vyhovuje.