Ochrona informacji i danych osobowych

Już od samego początku działalności kładliśmy duży nacisk na ochronę informacji i danych osobowych użytkowników. Zawsze zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych. Wierzymy, że ochrona prywatności naszych użytkowników jest najważniejsza. Możesz na nas polegać. Nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich danych. Oto kilka przykładów tego, co robimy, aby chronić Twoją prywatność.

Więcej informacji

Brak śledzenia i monitorowania użytkowników

Nie wspieramy monitorowania ani śledzenia użytkowników. Przechowujemy tylko informacje niezbędne do sprawnego działania aplikacji.

Informacje i dane osobowe użytkownika

Nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich informacji ani danych osobowych żadnym stronom trzecim.

Bez reklam stron trzecich

Nie zezwalamy stronom trzecim na umieszczanie reklam w naszej aplikacji, nawet jeśli przyniosłoby nam to korzyści finansowe. Zezwolenie stronom trzecim na umieszczanie reklam w naszej aplikacji wiązałoby się z dodaniem na naszą stronę kodów umożliwiających reklamodawcom śledzenie aktywności. W ten sposób mogliby oni gromadzić Twoje dane osobowe. MyAirBridge tego nie zrobi.

Ochrona przed monitorowaniem przez strony trzecie

Przestrzegamy Polityki Bezpieczeństwa Treści, dzięki czemu wszelkie informacje, które podajesz w aplikacji, pozostają między nami. W przeciwnym razie, Twoje dane mogłyby być gromadzone na przykład przez zainstalowaną w Twojej przeglądarce wtyczkę.

Silne szyfrowanie transferu

Wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem naszej aplikacji są w pełni zaszyfrowane, dzięki czemu transfery danych nie mogą być przechwytywane, modyfikowane ani kopiowane. MyAirBridge ma szyfrowanie o najwyższej możliwej klasyfikacji – A+”.

Silne szyfrowanie end-to-end

Jeśli potrzebujesz pełnej ochrony, możesz również skorzystać z naszej funkcji szyfrowania typu end-to-end. Dzięki niej nikt oprócz nadawcy i odbiorcy nie może uzyskać dostępu do danych – nie możemy tego zrobić nawet my, zespół MyAirBridge.